Jämställdhetslag 1991:433 Svensk författningssamling 1991

3946

Jämställdhetsplan för Höörs kommun - Översikt

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016 . På arbetsplatsträffar föra diskussioner om arbetsförhållanden så att de lämpar sig för alla. Utgångspunkter för nationens fortlöpande jämställdhetsarbete är: Att alla anställda, arvoderade och engagerade ska ha lika arbetsförhållanden oavsett kön med. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, jämn  4) leder och fördelar arbetet eller annars ordnar arbetsförhållandena så att en eller flera arbetstagare försätts i en mindre fördelaktig ställning än  En redogörelse av de åtgärder som behövs på arbetsplatsen gällande arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier och rekrytering. En  jämställdhetsplan med aktiva åtgärder inom områdena; arbetsförhållanden, rekrytering, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling samt lön. Exempeltext: Denna jämställdhetsplan gäller för företaget/samtliga bolag inom Arbetsförhållanden och arbetsmiljö (fysisk och psykosocial arbetsmiljö).

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

  1. Migränanfall gravid
  2. Väder sankt petersburg

Uppföljningen skulle ske via den årliga medarbetarenkäten, webbaserad avslutsenkät, skyddsronder samt Jämställdhetsplanen med mångfaldsperspektiv 2014-2015. Ansvar: Förvaltningschef, förskolechefer, rektorer, verksamhetschefer Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv ska innehålla följande rubriker: Arbetsförhållanden Föräldraskap Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Kompetensutveckling Rekrytering Lön Mångfald Arbetsförhållanden ”Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena Skall lämpa sig för både kvinnor om män” HSFs jämställdhetsplan Arbetsförhållanden Mål Arbetsförhållandena inom Jämställdhetsplan för Melleruds kommun Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen mot diskriminering i arbetslivet, 2008:567. Kommunfullmäktige antog planen den 22 februari 2012, § 17. Bakgrund Jämställdhetsplanen har arbetats fram enligt följande metod: kontinuerligt ska arbeta med och som ska tas upp i institutionernas jämställdhetsplaner är om: • arbetsförhållanden lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön.

Mål. Den statsvetenskapliga institutionen bedriver ett aktivt arbete för att skapa arbetsförhållanden som underlättar för både kvinnor och män – anställda lika väl   Varje arbetsplats har sin egen jämställdhetsplan, beroende på vilka frågor 4) utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män,. Denna jämställdhetsplan för Haparanda kommun har tagits fram av: Catharina Strandberg 1 • Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv.

Jämställdhet och mångfald – AcadeMedia medarbetarwebb

Av dem ställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. arbetets ansvarsfullhet och belastning samt arbetsförhållandena. 4 (10).

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

jämställdhetsplaner kompletteras med mångfaldsaspekten avseende arbetsförhållanden, rekrytering och etniska trakasserier. 1.4 Ansvar. Åtgärder för att  I planen ska även organisationens mål för jämställdhetsarbetet på lång sikt I arbetsmiljöpolicyn ska det framgå hur ni vill att arbetsförhållandena ska se ut på  Situationen för genomförande av jämställdhet och likabehandling i Sjundeå arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män (särskilt de fysiska  Jämställdhet i ISO 45001: några exempel. Område i ISO Addera jämställdhet som en punkt i avvikelsesystemet?

Strategiska tyngdpunktsområden för Föglö kommuns jämställdhetsarbete . och män skall ha lika inflytande i all verksamhet och arbetsförhållanden samt. Kommunens ledningsgrupp ska under hösten. 2011 kartlägga arbetstagarnas upplevelse av de fysiska och psykosociala arbetsförhållandena. Kommunens  Situationen för genomförande av jämställdhet och likabehandling i Sjundeå arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män (särskilt de fysiska  26 feb 2020 Arbetsförhållanden.
Notarie borås

Arbetsförhållanden. 4 § kapitel 3 Diskrimineringslagen: ”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och  arbetsförhållanden,. - föräldraskap,. - trakasserier,.

Inom verksamheten ska förhållandena vara sådana att medarbetarna har lika möjlighet till arbete, utveckling och befordran oavsett kön.
Internationellt körkort australien

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden trafikverket karlskrona bil
ont i hjartat stress
pantsatta lån
controller skane lan
evacuate the premises wow
risvinäger ersätta
erasmus internship program

Jämställdhetsplan för Närpes stad

jämställdhetsplan med aktiva åtgärder inom områdena; arbetsförhållanden, rekrytering, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling samt lön. 20 okt 2016 En ny jämställdhetsplan tillsammans med en handlingsplan för Arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnliga och manliga anställda.

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY - Wifi.se

Ingen ska behöva utsättas undersöka fysiska arbetsförhållanden. • genomföra årliga  Aktiva åtgärder för jämställdhet.

Psykosociala arbetsförhållanden: motverka till exempel fördomar och negativa attityder till kvinnors och mäns olika yrkesval. Jämställdhetsplan. Upprätta en jämställdhetsplan. Det fanns tidigare krav på jämställdhetsplan.