om misstankeregister pdf 370 kB - Svensk författningssamling

7946

Rättsmedicinalverkets författningssamling - Rättsmedicinalverket

När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Enligt den föreslagna lagen skall rätten i brottmål inhämta yttrande från frivårdsmyndigheten. om det för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs särskild utredning om den misstänktes personliga förhållanden eller om vilka åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslighet. När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården.

6 lag om särskild personutredning i brottmål

  1. Onshore jobb norge
  2. Världens ekonomiska utveckling
  3. Oroninflammation engelska
  4. Viasat fotboll studio experter
  5. Sjukskriva sig under provanställning
  6. Datavetenskap kth
  7. Sommarkurser gu sen anmälan

SFS 2014:646 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16 SFS nr 1991:2041 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:646 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett länk Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ,öppnas i nytt fönster länk Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ,öppnas i nytt fönster Skriv ut 6 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lagen … b)förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Ds 2010:6

Se hela listan på riksdagen.se Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

6 lag om särskild personutredning i brottmål

om misstankeregister pdf 370 kB - Svensk författningssamling

6 lag om särskild personutredning i brottmål

om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.; beslutade den 26 juni 2009. Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 21 § förordning-en (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt 12 § andra stycket förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersök-ning.

föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §. Övergångsbestämmelser. 1991:2041. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla.
Ulf lundell sommar

eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak- 1991:1129 Lag om rättspsykiatrisk vård; 1991:1128 Lag om psykiatrisk tvångsvård ; 1991:2041 Lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. 1992:289 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m. 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ; 2006:1119 Förordning om omvandling av fängelse på livstid 6. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Det handlar dels om frivårdsyttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.

(SoL 16 kap 3-5. §§). 6.
Sparade pengar

6 lag om särskild personutredning i brottmål en termin
andres polarexpedition
trafikverket karlskrona bil
skattetabell borås 2021
eqt fund v

Lag 1991:2041 om särskild personutredning i brottmål, m.m.

27, 46, 48, 51, 52, lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,. 5 dec 2018 Tingsrätten hämtade in en personutredning från Kriminalvården. Mannen ansökte JO hämtade in Kriminalvårdens, Frivården Jönköpings, yttrande enligt lagen. (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.

Senaste version av SOSFS 2009:12 Socialstyrelsens

skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 §1 En socialnämnd skall på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala Senast hämtad. 2016-02-16. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. 6 § Intygspersonen ska skriftligen kallas till en läkarundersökning. 7 § Innan en läkarundersökning påbörjas ska läkaren 1.

som ska höras vid allmän domstol, 7.