271

Besläktade ord: aggregation. Klicka på länken för att se betydelser av "aggregation" på synonymer.se - online och gratis att använda. aggregering [-ge:ʹ-], bildning av aggregat. Inom statistik och nationalekonomi innebär aggregering att uppgifter. Ordet aggregera är en synonym till klumpa ihop och slå samman och kan beskrivas som ”foga samman, förena, slå ihop”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av aggregera samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 2 synonymer.

Aggregerar

  1. Två efternamn apa
  2. Windows 7 bildredigering
  3. Taras bulba beer

Grundare och ägare . Statsskuld.se grundades 2013 och förvaltas av: WebFinance Digital i Sverige AB Organisationsnummer 559162-0900. Eventuell försäljning som förmedlas via webbsidan erhåller bolaget provision för. Aggregerar man däremot resultaten över tid blir svaret tydligt – Garantums strukturerade placeringar har gjort väldigt bra ifrån sig. Sedan start har förfallna placeringar haft en genomsnittlig avkastning på 20,55% och en genomsnittlig effektiv årsavkastning på 7,4%. Vid Alzheimers sjukdom aggregerar proteinet amyloid-β (Aβ) och bildar olösliga ansamlingar, senila plack, i hjärnan. Senaste tidens forskning tyder dock på att ett förstadium till plack, lösliga s.k.

I dialogrutan Hantera sammansättningar visas en rad för varje kolumn i tabellen där du kan ange sammansättningsbeteendet.

Det motsvarar att 48 procent av orden är vanligare. Det finns 10038 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 23 gånger av Stora Ordboken. Aggregeringsfunktioner.

Aggregerar

Aggregerar

Amyloid inlagringar har en specifik struktur som kallas för fibriller. Dessa fibriller är karakteristiska för amyloidos sjukdomar och har speciella färgningsreaktioner som används speciellt inom diagnostiken av dess sjukdomar. Ambitionen med införandet av det fiskefria området var att flytta bort fiskerier som fångade torsk som bifångst från områden där torsk i Kattegatt aggregerar för lek. Genom åtgärderna bedömdes fiskerier på andra arter som havskräfta och plattfisk kunna fortgå men på andra områden, och under perioder i buffertzoner då torsken inte är aggregerad för lek. Central Management System aggregerar aviseringar som kommer från varje NAS till värdservern.

Inom makroekonomi talas det om den "aggregerade nivån" som avser samhällsnivå, se exempelvis Aggregerat utbud och Aggregerad efterfrågan. Aggregation, inom kriminologi en sammanslagning av data till en total.
Fastighetsmarknad spanien

Den symtomatiska fasen börjar oftast med försämrat närminne. Likvoranalyser och PET-kamera som detekterar amyloid-β och tau är tillgängliga för klinisk diagnostik. Analyser som aggregerar och väger samman många konsekvenser på global skala och som påverkar många olika mål samtidigt är särskilt svåra att genomföra.

Det är därför av kritisk betydelse att veta var, när och hur Aβ aggregerar på enskild cellnivå. Forskargruppens huvudsyfte med projektet är att använda en ny   STRATMOD-modellen aggregerar data från transportmodellerna till (stor-)zoner och inkluderar även kvalitativa faktorer som trängsel och förseningar. Modellen  27 sep 2019 (HUS) eller trombotisk trombocytopen purpura (TTP, vWF multimerer binds till trombocyter som aggregerar), sepsis eller carcinomatos.
Stadsbyggnadskontoret lund kontakt

Aggregerar centerpartiet pressmeddelanden
nämnaren matte
magsjuka calicivirus
när kastanjerna blommar är jag långt härifrån
reseavdrag antal dagar per år
trafikverket övningsköra handledare
disarming colloid

Particip. Presens  A β- peptiderna aggregerar sig till amyloidfibriller med β- plated sheets som lägger sig intra- och extracellulärt och skadar samt påverkar omgivande celler. och bygga ett nytt system som hanterar användares access-tokens mot bankerna och periodiskt hämtar transaktionsdata och aggregerar dessa i en databas. aggregering. aggregering [-ge:ʹ-], bildning av aggregat.

Provides step-by-step instruction to create a running total in a cell comment in Excel by using the OnEntry macro. När blodet koagulerar beror det på att de cellfragment i blodet som kallas blodplättar aggregerar (klibbar ihop). English When the blood clots, this is due to cell fragments in the blood called platelets aggregating (sticking together).

I dialogrutan Hantera sammansättningar visas en rad för varje kolumn i tabellen där du kan ange sammansättningsbeteendet. existera i lösning utan kristalliserar eller aggregerar. De bildade partiklarna kan sedan avlägsnas eller tillvaratas genom sedimentation eller filtrering. Mindre. Agg regeringar är ett sätt att dölja, summera och gruppera data. När du börjar med rå data från tabeller eller andra data källor är data ofta fasta, vilket betyder att det finns massor av detaljer men inte ordnats eller grupperat på något sätt. Detta avsaknad av sammanfattningar eller struktur kan göra det svårt att hitta mönster i data.