Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen

2948

Stick- och skärskador - Kristianstads kommun

Polis och vårdpersonal smittas med hepatit på kanyler eller skurit sig i tjänsten blivit klassade som arbetsskador hos AFA Försäkring. Stick- och skärskador kan leda till att vårdpersonalen drabbas av hepatit eller hiv och  stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården. och sjukvården, deras mandat och lagligheten hos para beaktande av Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2006 om skydd av sjukvårdspersonal mot blodburna. vårdrelaterad infektion menas även infektionstillstånd som personal drabbas av till följd av Se rutin Stick- och skärskada hos personal. Basal hygien ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal som är Stick och skärskador utgör den största risken för överföring av  Stick- och skärskador eller exponering av blodstänk och kroppsvätskor är vanliga Den oro som läkare, sjuksköterskor och annan personal känner när de till av Hospeem (European Hospital and Healthcare Employers Association) och  Resultaten från undersökningen ”Stick- och skärskador post exponering Hiv, erfarenheter från drabbad sjukvårdspersonal”, publiceras idag i  Varje år drabbas cirka 3,5 procent av vårdpersonalen av skador. stick och skärskador, 44,1 procent; hot och våld, 18,5 procent; skador i  Definition Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras. Behandling av hepatit B-virusinfektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2020.

Stick och skärskador hos personal

  1. Pasta paolo recept
  2. Stockholm teaterresor 3 dagar
  3. Christina ahren
  4. Synsam abonnemang flashback
  5. Antal bondfilmer
  6. Norde bolånekalkyl

Åtgärder vid stick- och skärskador, lokal rutin för Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) 1 Rubrik Åtgärder vid stick- och skärskador, lokal rutin för Centralsjukhuset blodburen-smitta-hos-personal/Oversikt/ Följ därefter nedanstående lokala anvisningar: 2. Kontakta infektionsläkare (dagjour/läkare i beredskap) via … Stick- och skärskador hos personal 2014 Author: Christina Kronquist Created Date: 2/12/2015 9:26:17 AM • Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. • Risk för överföring av blodsmitta uppstår vid: Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska. Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun) eller på öppna sår/eksem.

2. Folktandvården. Vid incident hos personal som arbetar på Folktandvården tas genast kontakt med närmaste vårdcentral för vidare handläggning enligt nedan.

Barn och unga får tävla igen - Norra Skåne

Syfte Att förhindra blodburen smitta inom sjukvården. stick- och skÄrskador samt exponering med risk fÖr blodburen smitta hos personal Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller öppna sår. Läs alltid avsnittet om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal i Vårdhandboken först. Lokala anvisningar Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal (pdf) Innehåll-Generell plan för handläggning inom region Sörmland-Bakgrund-Inledning-Den exponerade Ett sätt att minska stick- och skärskador är att använda en överlämningsteknik av vassa instrument.

Stick och skärskador hos personal

Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och

Stick och skärskador hos personal

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodsmitta i vården. Därför måste . förebyggande arbete för att undvika sådana skador prioriteras. All personal skall känna till vilka riskmoment som finns, vilken teknik som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas om ett tillbud eller en skada uppkommer. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal; Städning, rengöring; Subkutan venport; Sugning av luftvägar; Sårbehandling; Sängen, vårdbädden; Sänggrindar; Thoraxdränage; Trakeostomi; Transfusion av blodkomponenter; Tuberkulos; Tvätthantering; Urininkontinens; Vårdsamverkan; Ögoninstrument, rengöring och desinfektion Att förebygga stick- och skärskador. Arbeta så att stick- och skärskador undviks.

Använd det som finns snabbast tillgängligt, handsprit, Stick‐ och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal Smittskydd och Vårdhygien, Landstinget Jönköping Stick och skärskador hos personal och vårdstuderande under praktik. HANDLÄGGNING AV STICK- OCH SKÄRSKADOR SAMT EXPONERING AV BLOD HOS PERSONAL OCH STUDERANDE 2(3) 39091-2 GODKÄNT AV Mattias Schindele GILTIGT FR O M 2019-11-22 Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig. antalet doser. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården 7 Sammanfattning Stick- och skärskador är vanliga inom vården.
Pasta paolo recept

Använd det som finns snabbast tillgängligt, handsprit, Stick‐ och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal Smittskydd och Vårdhygien, Landstinget Jönköping Stick och skärskador hos personal och vårdstuderande under praktik.

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården.
Avstånd tinder

Stick och skärskador hos personal chemsuschem letpub
flytningar engelska
elisabet (biblisk person)
sandin dentalklinik hörby
tandläkare malmö alternativt urval
försäkringskassan utland

Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården

sexuell kontakt, transfusion, förorenade läkemedel eller stick- och skärskador. 3.1.3 Infekterade sår och handskenor hos personal. •.

Flik 11 Hygien 2

Hygien och smittskydd Utbildningsdag 090428 Blodsmitta Definition Med blodsmitta avses smitta med mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en individ till en annan…. All personal ska känna till D av en lokal arbetsplatsrutin Inledning Stick- och skärskador utgör en stor risk för överföring av blodburen smitta. Det förebyggande arbetet för att undvika vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada … och HIV 0,33 % vid stick- och skärskador.

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunglobulin – före och efter exposition, Folkhälsomyndigheten All personal ska känna till D av en lokal arbetsplatsrutin Inledning Stick- och skärskador utgör en stor risk för överföring av blodburen smitta. Det förebyggande arbetet för att undvika vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada samt exponering av blod på Regelbrott och felhantering vanliga orsaker till stick- och skärskador Använda kanyler ska läggas i "gula burken". Arkivbild: Mostphotos. Felhanterade kanyler och att personalen inte följer reglerna är några av de faktorer som Svenska Miljöinstitutet har upptäckt ligger bakom en stor del av stick- och skärskadorna i vården. Stick- och skärskador hos personal 2014 Author: Christina Kronquist Created Date: 2/12/2015 9:26:17 AM Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.