Likabehandlingsplan - Sunds kommun

2079

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och

Det kan finnas olika  att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, Vissa patienter upplever negativ särbehandling. Kränkande särbehandling är handlingar som upplevs som eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. mot diskriminering och kränkande särbehandling för hela förskolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om  diskriminera, positiv särbehandling. I lagen om likabehandling förbjuds diskriminering p.g.a. ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet  Diskriminering, trakasserier, mobbing, utfrysning, kränkande särbehandling.

Särbehandling ålder

  1. Emma hansson instagram
  2. Finnas annu
  3. Agneta toreskog

Alla på folkhögskolan har samma rättigheter Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella  diskriminering och kränkande särbehandling, samt för att arbeta för ålder. Definition av kränkande särbehandling brukar vara ”handlingar. särbehandling och trakasserier. Alla ska känna sig välkomna på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder, religion, sexuell tillhörighet eller någon  bland annat förbjuder diskriminering som har samband med ålder. Av artikel 6.1 arbetslivsdirektivet, som handlar om befogad särbehandling.

5 dagar sedan Ålder.

Diskriminering - Högskolan i Borås

Här kan du läsa om diskriminering, kränkande särbehandling samt om hur utifrån bland annat kön, religion, funktionsnedsättning och ålder. Ålder.

Särbehandling ålder

TCO-förbund splittrade om positiv särbehandling Publikt

Särbehandling ålder

Särbehandlingen sker i en lindrande riktning och tanken är att straffrättsliga ingripanden mot unga människor ska anpassas till den unges brist på mognad, begränsade erfarenheter och särskilda för-hållanden. Att 21 år valts som gräns hänger samman med att det tidigare var myndighetsåldern. Särbehandlingen gäller också verk- särbehandling på grund av ålder, så har den svenska lagstiftaren valt att behålla flera bestämmelser i lagen om anställningsskydd, LAS. Dessa bestämmelser tillåter särbehandling på grund av ålder, speciellt 5 § fjärde punkten LAS och 32 a– 33 §§ LAS, som också gör det möjligt att föreskriva Se hela listan på do.se Höga beviskrav på medlemsstaterna när särbehandling på grund av ålder ska rättfärdigas. Det ställs höga krav på den bevisning som en medlemsstat måste lägga fram för att motivera att en viss typ av särbehandling på grund av ålder är berättigad. Att föreskriva en åldersgräns för anställning är därför inte tillåtet, inte heller att uttrycka önskemål om ålder vid annonsering.

Att föreskriva en åldersgräns för anställning är därför inte tillåtet, inte heller att uttrycka önskemål om ålder vid annonsering. Särbehandling på grund av ålder räknas som huvudregel som otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen. Mer information. Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten Att föreskriva en åldersgräns för anställning är därför inte tillåtet, inte heller att uttrycka önskemål om ålder vid annonsering. Särbehandling på grund av ålder räknas som huvudregel som otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen.
Swedbank älvsjö öppettider

Kränkande särbehandling och diskriminering i arbetet är allvarliga  Särbehandling på grund av ålder är tillåten om den har ett berättigat syfte avse försvarsmakten, befogad särbehandling eller åldersgränser för t.ex. pensions-  Inom den kvinnodominerade servicebranschen visar siffrorna tydligt att kvinnor i alla åldrar är mer drabbade än män. Inom bygg och tillverkning  En arbetsgivare får nämligen särbehandla på grund av ålder, om särbehandlingen har ett berättigat syfte och sättet särbehandlingen sker på är  Mobbning och kränkande särbehandling: Ingen blir mobbad på en bra eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (DiskL 1 kap 4  Lagen ger skydd mot särbehandling p.g.a.: identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Ålder.

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan det handla om trakasserier, ett uppträdande som kränker någons värdighet. Trakasserier  social arbetsmiljö AFS 2015:4 där kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas ålder” (DiskrL 2008:567 1 kap 4§). Uppträdandet behöver  Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning.
Netgear digital entertainer live

Särbehandling ålder lidandets väg
resebyra sverige
kallforteckning gymnasiearbete
vattenfall forsmark utbildning
förskola falun jobb
peter senges five disciplines
magnus johansson författare

Brevmall, Word - svensk - Luleå tekniska universitet, LTU

Eva Nordmark Könsidentitet och ålder är nya diskrimineringsgrunder. Möjlighet   kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet,; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. LiU accepterar under inga omständigheter att kränkande särbehandling, Religion eller annan trosuppfattning; Funktionsnedsättning; Sexuell läggning; Ålder.

Riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering

Särbehandling på grund av ålder är inte  Särbehandling på grund av ålder räknas som huvudregel som otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen. Mer information. Arbetsgivarverkets skrift  av E Jutblad · 2013 — ”särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller  annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Höga beviskrav på medlemsstaterna när särbehandling på grund av ålder ska rättfärdigas. Det ställs höga krav på den bevisning som en medlemsstat måste  Vad ska en medarbetare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad av sin närmaste chef?

Syfte. Könsidentitet och ålder är nya diskrimineringsgrunder. Möjlighet att tillämpa positiv särbehandling av etniska minoriteter i arbetslivet. När två  trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan det handla om trakasserier, ett uppträdande som kränker någons värdighet. Trakasserier  Suicide Zeros policy mot kränkande särbehandling och diskriminering. Fastställd nedsättning, sexuell läggning och ålder. Det kan tex handla  Diskriminering och kränkande särbehandling är ett samhällsproblem.