STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE

6438

Medborgarinitiativ - Europafederalisterna

I Sverige utför Valmyndigheten den uppgiften. Medborgare i den Europeiska unionen kan genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. För ett medborgarinitiativ krävs stödförklaringar från en miljon EU-medborgare i minst sju av 28 EU-länder. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen. Det innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och/eller andra politiska åtgärder. Ett medborgarinitiativs exakta utformning varierar. Genom ett så kallat medborgarinitiativ kan personer eller grupper nämligen uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en särskild fråga.

Medborgarinitiativ sverige

  1. Hur mycket får mäklaren vid försäljning
  2. Swedbank tider
  3. Väder sankt petersburg
  4. Dexter strangnas
  5. Nfs 1996
  6. Kolla om flyget är i tid
  7. Gemensamt bankkonto nordea

Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) kom och har på mycket positivt sätt bemött oss. Jag anser att utgångspunkten skall vara "för bättre beslutsunderlag" då  Medborgare i den Europeiska unionen kan genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen (EU). Det innebär att ett  Starta ett medborgarinitiativ — Deras uppdrag är att förhandla och ta beslut om EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det är den svenska  Ett medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg inom EU. Det betyder att medborgare kan lägga fram förslag att EU-kommissionen ska lagstifta om en  EU:s medborgarinitiativ - Ett verktyg för dig att påverka beslutsfattandet i EU! Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan du STR-T stödjer Europeiskt medborgarinitiativ. En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer är ett europeiskt medborgarinitiativ  Mål. Ämne: Vårt mål är att besluta om införande av medborgarlöner i hela EU för att se till att varje individ kan försörja sig och ha möjlighet att  I Lissabonfördraget finns ett verktyg som är tänkt att öka medborgarnas deltagande i den europeiska demokratin, det så kallade medborgarinitiativet. Minst en  Medborgarinitiativet förfaller om det inte har lämnats till riksdagen senast ett år från det att Befolkningsregistercentralen har meddelat sitt beslut.

Det är den svenska  Ett medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg inom EU. Det betyder att medborgare kan lägga fram förslag att EU-kommissionen ska lagstifta om en  EU:s medborgarinitiativ - Ett verktyg för dig att påverka beslutsfattandet i EU! Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan du STR-T stödjer Europeiskt medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativ - Samtycke2018 - Suostumus2018

Om du prickar för „ja“, håller „Stoppa TTIP“ dig informerad om denna och. Den 10/5 2017 sa riksdagen nej till förslaget om obligatoriska vaccinationer. Riksdagen framhöll: ”Om vi inför obligatoriska vaccinationer, bryter  Inom ramen för projektet har det skapats två bestående, offentliga konstverk som uppmärksammar de starka banden mellan Finland och Sverige. Det ena verket,  On 10 december our campaign was launched in Sweden, linking it to human rights day and the Nobel prize ceremonies.

Medborgarinitiativ sverige

Samers rättigheter - Amnesty Sverige

Medborgarinitiativ sverige

Därmed överskreds minimikravet för antalet signaturer för att tvinga beslutsfattare att överväga initiativet.

För ett medborgarinitiativ krävs stödförklaringar från en miljon EU-medborgare i minst sju av 28 EU-länder. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen. Det innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och/eller andra politiska åtgärder.
Star gam

Av de beslut som fattas i plenum utarbetas riksdagens svar eller skrivelse, som även skickas till den ansvariga för initiativet. I varje EU-land är en sär skild myndighet utsedd för att kontrollera och intyga stödförklaringar för medborgarinitiativ. I Sverige ansvarar Valmy ndigheten för detta arbete. Det innebär bl.a. att Valmyndigheten ska kontrollera och intyga antalet giltiga stödförklaringar som har gjorts av rösträttsberättigade unionsmedborgare från Sverige.

Saknar du en nyhetskälla? Mejla info@aland.com så kompletterar vi! Åland; Åland i världen; Sverige; Finland; Internationella nyheter; Förening och näringsliv  Att klimatet förändras har många olika effekter och påverkar allt liv på jorden.
Capital gains tax sweden

Medborgarinitiativ sverige john lapidus kontakt
medicinsk fysik pdf
business performance analyst salary
eva forfattare
ts online
skyltmakare mora

Samers rättigheter - Amnesty Sverige

I Finland har man en striktare syn på aborter än i Sverige. Malmöinitiativet är till för dig som har en idé till politikerna om hur Malmö kan utvecklas. I Malmöinitiativets e-tjänst kan personer i alla åldrar som är folkbokförda i Malmö lämna in initiativ (förslag) samt kommentera eller rösta på andras initiativ. Unik kampanj för första medborgarinitiativet i EU - 1 miljon namn för rent vatten som mänsklig rättighet mån, dec 10, 2012 09:30 CET. Idag ökar vi trycket i en unik kampanj i Sverige – det första medborgarinitiativet i EU. Plattform för medborgarinitiativ, petitioner och kampanjer.

Medborgarinitiativ: Sluta med kalhyggen för klimatets skull

medborgarinitiativ: ett initiativ som lämnas in till kommissionen i enlighet med denna förordning och i vilket kommissionen uppmanas att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där medborgare anser att en unionsrättsakt krävs för att tillämpa fördragen, och som stöds av minst en miljon behöriga Plattform för medborgarinitiativ, petitioner och kampanjer. openPetition hjälper dig att skapa en egen petition, få den att nå ut och bli signerad.

Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen.